Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorlopige paringen ronde 7 online

De voorlopige paringen voor ronde 7 staan online. Let erop dat deze nog kunnen veranderen gedurende de week!

In geval van afwezigheid voor één of meerdere rondes van de laatste speeldag, verzoeken wij u vriendelijk de hoofdwedstrijdleider hiervan op de hoogte te stellen (Luc Cornet, GSM: 0474/99.52.74)

VJK Reglement

Beste Liga's 
Beste organiserende kring VJK 
Beste arbitrage VJK 

Ik verwijs naar alle mails en alle telefonische acties die ik en mijn bestuur genomen hebben n.a.v. de eis van de liga Oost-Vlaanderen om twee speelsters te weren uit de afvaardiging van de liga Antwerpen. 

De raad van bestuur van VSF heeft in eerste instantie al het nodige gedaan om ervoor te zorgen dat er een gulden middenweg gevonden kon worden in deze netelige zaak. De reglementen, met inbegrip van het HR en de statuten, staan vol tegenstrijdigheden en zijn heel dikwijls praktisch onuitvoerbaar. Dit is een historische erfenis waarvoor de huidige raad van bestuur reeds actie genomen heeft, nl. de zoektocht naar een verantwoordelijke om dit op te ruimen. Eerstdaags zal de raad van bestuur hier naar de toekomst toe structureel actie kunnen nemen, zodat dergelijke nutteloze discussies in de toekomst hopelijk vermeden kunnen worden. 

In afwachting van de aanpassing van het hele regulerende kader binnen VSF, is het de taak van de raad van bestuur van VSF en van mezelf als voorzitter in het bijzonder, om te waken over de correcte toepassing van de bestaande reglementen. Een vereniging wordt pas onbestuurbaar als het haar eigen reglementen niet meer eerbiedigt. Hoewel ik als mens een andere beslissing genomen zou hebben, kan ik als voorzitter van de VSF niet tolereren dat we onze eigen reglementen zouden verloochenen (ook al zouden ze schijnbaar onwettig of discrimerend zijn). 
Hieruit volgt dat volgende beslissing genomen wordt: 
1. de afvaardiging van de spelers van schaakliga Antwerpen is niet conform het reglement van het VJK, waardoor de bewuste speelsters die - blijkbaar - in het buitenland wonen niet kunnen afgevaardigd worden door de liga Antwerpen en dus niet aan het tornooi kunnen deelnemen als afgevaardigden van de voornoemde liga Antwerpen; 
2. de raad van bestuur geeft de mogelijkheid om de bewuste te spelers te laten vervangen door andere spelers of speelsters, aangeduid door de schaakliga Antwerpen. Dit in het belang van een faire verdeling van de deelnemers over de liga's; 
3. het increment tempo, welke gepubliceerd staat op de website van de organisatie, is niet door de algemene vergadering beslist. Aangezien dit een overtreding is van de statuten, beslist de raad van bestuur - uit voorzichtigheidsprincipe - om te spelen volgens het reglement dat door de laatste algemene vergadering werd goedgekeurd. 
4. de raad van bestuur geeft de opdracht aan de organisator en de arbitrage om de nodige schikkingen te treffen om haar besluit te doen eerbiedigen. 

Ik hoop dat met bovenstaande een einde kan komen aan de bitse toon binnen het Vlaamse schaaklandschap. Ik roep iedereen nu op om het tornooi in alle sportiviteit en sereniteit te laten verlopen. 

Met vriendelijke groeten 
Namens de VSF
Voor de raad van bestuur van VSF

Bart Van Tichelen, voorzitter 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Liga OVL is niet akkoord met deze wel zéér laattijdige vooropgestelde wijziging van het reglement, welke onmiddellijk zou ingaan. 

Wij beroepen ons hiervoor op art. 16 van de statuten - STATUTEN VSF: Art. 16 Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor: 1°de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van de toernooi- en wedstrijdreglementen; … 

Indien de VSF zijn eigen statuten zou negligeren, dan zal de Liga OVL –in samenspraak met klager- zo nodig gerechtelijke stappen ondernemen, na uitputting van de inwendige procedures. 

We danken u alvast voor de aandacht welke u aan dit dossier besteedt. 

Mvg 

Namens de Liga Oost-Vlaanderen, vzw 

Eddy De Gendt, secretaris 

Wie worden de nieuwe Vlaamse jeugdkampioenen schaken?

Zoals elk jaar is er het Vlaams Jeugdkampioenschap schaken te Mechelen. Hier nemen de komende generaties schakers het op tegen elkaar in 6 verschillende reeksen. 

Op deze website kan je alle info vinden die nodig is om het kampioenschap op de voet te kunnen volgen (deelnemers, resultaten per ronde, (voorlopig) klassement, paringen voor komende ronden,...).
We wensen je alvast veel schaakplezier toe!

Abonneer op